ORGANISATIE ONTWIKKELING

Inzicht is de basis voor verandering

Mijn overtuiging is dat alleen inzicht tot echte verandering leidt. Inzicht in de bestaande organisatie-inrichting: wat zijn voor- nadelen van de huidige werkwijzen. En inzicht in de beoogde organisatie-inrichting, ook die zal nadelen kennen. Door voordelen goed te benutten en nadelen goed te ondervangen, is de kans op werkelijk succes groter.

In mijn zoektocht naar het versterken van organisaties heb ik me eerst verdiept in veranderkunde: hoe kom je van A naar B? Later in organisatiekunde: wat is er eigenlijk zo goed aan B? Ik heb me gericht op ‘organisatie-ontwerp’. Hoe krijgt de organisatie vorm via de verschillende eisen die er aan gesteld worden? Een krachtig instrumentarium maar kun je iets ontwerpen dat zo dynamisch en veelzijdig is als een organisatie?

Iedereen in en om de organisatie geeft bewust of onbewust vorm aan die organisatie, dus ‘ja’ een organisatie kun je ontwerpen. Als we de organisatie willen ontwikkelen in een bepaalde richting, is het de kunst om al die ‘ontwerpers’ in die bepaalde richting te krijgen. Die kunst heb ik mij meester gemaakt. Kernpunten in mijn aanpak zijn: Luisteren, mensen actief betrekken, analyseren en combineren.

Ik lever mijn bijdrage als:

  • Er knelpunten zijn in de organisatie (denk aan verhouding lijn-staf of managementrapportages die maar niet willen kloppen.)
  • Er nieuwe eisen gesteld worden aan de organisatie (denk aan minder subsidie, andere klanten of nieuwe wetgeving)
  • Er een ‘veelbelovend nieuw concept’ op stapel staat (denk aan Shared Services, resultaatsturing, zelfsturende teams, klant centraal, etc.)
ML
ML

Presentatie

ML
ML

Inspiratie Video’s

ML
ML

Inspiratie Websites

ML
ML

Collega’s

brechtjekessener           MJD

Comments are closed.