ROLLEN

Rollen

“Analytisch, pragmatisch en sociaal zijn de competenties die ik meebreng. Respect, betrokkenheid en inhoud zijn waarden die ik hoog houd.”

Adviseur

Echte innovaties zijn niet alleen vernieuwend maar ook haalbaar voor uw organisatie.
Om passende oplossingen te bepalen combineer ik theoretische inzichten met de inzichten van uw eigen mensen

Ervaring

Ik heb geadviseerd over bedrijfsvoering binnen overheden. Dat ging over ondersteunende diensten en over sturingsvragen. Opdrachtgevers waren verschillende onderdelen van de Rijksdienst en van de gemeente Den Haag. Het soort opdrachten varieerde van zuivere adviesvragen (fusie, shared service, sturingsmodellen, business cases) tot procesbegeleiding (standaardisatie, verandertrajecten, etc.).

Coach

Een groep mensen met een gezamenlijk doel, is een prachtig studieobject. Door met verschillende brillen naar organisaties te kijken vanuit een onafhankelijke positie, ontstaan er steeds andere beelden. Ieder beeld levert nieuwe manieren om veranderingen te starten of bij te sturen.

Ervaring

Ik ben actief als gastdocent en begeleider bij het Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde (SIOO). Met name binnen de opleiding Designing Complex Organizations en varianten op die opleiding (in-company en verkorte trajecten). Vanuit die rol als docent begeleider heb ik ook individuele coaching kandidaten begeleid.

Programmamanager

Consistentie tussen verschillende ingrepen in uw organisatie is voor mij als programmamanager de eerste taak. Kennen alle mensen die meewerken het gezamenlijk doel en hun bijdrage aan dat doel, dat is voor mij de kern.

Ervaring

Binnen de Rijksdienst en de Gemeente Den Haag heb ik grote en middelgrote programma’s geleid op het terrein van bedrijfsvoering. Sommige waren ingegeven door ambitie (shared service centers) andere door veranderingen in de omgeving. Bijvoorbeeld de veranderende wetgeving in het sociaal domein waardoor Sociale Diensten en Sociale Werkplaatsen anders moesten gaan werken en samenwerken.

Opdrachtgevers

Rijksdienst

sioo

gemeentedenhaag

Comments are closed.